Zijn robots een oplossing voor het lerarentekort?

Veel sceptici beweren dat robots al onze banen zullen overnemen, maar in het onderwijs zal dat waarschijnlijk heel anders gaan. Voor landen met een lerarentekort zijn robots mogelijk juist de enige efficiënte oplossing. In de Amerikaanse staat South Carolina namen in 2018 bijvoorbeeld ongeveer 7.300 leraren ontslag. Aan de andere kant van de wereld, in Japan, worstelen ook veel onderwijsinstellingen met het vinden van gekwalificeerd personeel, vooral docenten Engels.

Dit bracht het Japanse ministerie van onderwijs op het idee om een project te starten waarbij 500 scholen in Japan worden uitgerust met Engelssprekende robots. De bedoeling is dat deze robots met leerlingen gaan samenwerken om hun schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid te verbeteren. Als alles volgens plan verloopt, gaat de implementatie van het project dit voorjaar van start.