Wetenschappers gebruiken genbewerkingstech om varkens te beschermen tegen dodelijke ziekten

Varkenshouders verliezen elk jaar veel geld door dodelijke varkensziekten. Vooral pasgeboren varkens zijn bijzonder kwetsbaar voor deze infecties. Het varkensepidemie-diarreevirus (PEDV) dat uitdroging veroorzaakt is bijvoorbeeld bijna altijd dodelijk en het besmettelijke gastro-enteritis-virus (TGEV) is ook zeer gevaarlijk. In 2013 heeft PEDV aan ongeveer 7 miljoen varkens het leven gekost. Maar wetenschappers werken aan een oplossing. Genetisch ingenieur Randall Prather gelooft dat genbewerking varkens tegen gevaarlijke virussen kan beschermen.

Volgens Prather kan het ANPEP-gen in het genoom van een varken door middel van CRISPR/Cas9-genbewerking uitgeschakeld worden waardoor het dier beschermd is tegen bepaalde infecties. De gemodificeerde varkens groeiden normaal en na blootstelling aan TGEV en PEDV ontdekten de onderzoekers dat de dieren wel resistent waren tegen TGEV, maar nog steeds vatbaar waren voor PEDV. Er moet dus nog meer onderzoek gedaan worden om de dieren tegen beide ziekten te beschermen, maar het is al wel duidelijk dat CRISPR een enorm verschil kan maken.