Intelligence

Wereldwijd zijn innovatieve bedrijven, startups, wetenschappers en specialisten bezig met de vooruitgang binnen jouw sector of werkgebied.

We begrijpen dat het ingewikkeld is deze informatie te ontdekken en te analyseren. Daarom neemt Trendforce Foresight+ dit van je over.

Trends

Cases

Startups

Ecosystemen

Toekomstvisies

Statistieken

ORGANISATIES DIE VOORUIT KUNNEN DENKEN, KUNNEN BETER GEBRUIKMAKEN VAN DE SNELLE SOCIALE EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN.

Trends

We analyseren vele technologietrends die binnen jouw sector of specifieke werkgebied spelen. We bestuderen de stand van zaken van bijvoorbeeld robots, kunstmatige intelligentie, blockchain, 3D printing en vele andere trends die impact hebben op jouw organisatie.

Met deze kennis kun je de juiste visie ontwikkelen, beslissingen nemen of waardevolle samenwerkingen aangaan.

Case studies

Ook analyseren we cases en experimenten van organisaties in jouw sector of vakgebied. Deze bieden inzicht in de manier waarop organisaties omgaan met innovatie.

Casestudy’s zijn waardevol: ze helpen ons te leren van de successen en mislukkingen van anderen, zijn een belangrijke manier om theorieën te illustreren en leiden vaak tot innovatieve ideeën en nieuwe inzichten. Dit bespaart onnodige kosten en zorgt voor een hoge verandersnelheid.

Startups, innovatieve organisaties en ecosystemen

De organisatie van de toekomst is een ecosysteem. Innovaties ontvang je van specialisten buiten de organisatie en misschien wel van buiten de landsgrenzen. Startups, innovatieve bedrijven en wetenschappers leveren een bijdrage aan jouw toekomst.

Je ontvangt inzicht in startups, innovatieve organisaties en universiteiten van wie je kunt leren en waarmee je kunt samenwerken.

Toekomstvisies

Prognoses zijn waardevol. Ze bieden de mogelijkheid om weloverwogen beslissingen te nemen en datagestuurde strategieën te ontwikkelen. Ze helpen bij het plannen van de volgende stappen, bieden inzicht in maatregelen die nodig zijn om te groeien en stellen je in staat slimme korte- en langetermijndoelen te ontwikkelen.

Wetenschappers, specialisten, trendwatchers, futuristen en leiders overal ter wereld delen hun voorspellingen en analyses met betrekking tot de toekomst. We analyseren de meest waardevolle en voorzien ze van context zodat ze richting en houvast kunnen bieden.

Statistieken

Statistische analyse is een integraal onderdeel van elk bedrijf. Data biedt inzicht in toekomstige kansen en helpt bij businessplanning op basis van gedegen prognoses. Statistieken kunnen een bedrijf helpen in tijden van onzekerheid door cyclische, seizoens- en economische schommelingen te voorspellen.

Er wordt internationaal veel onderzoek gedaan naar belangrijke actuele thema’s, zoals de economie, innovaties, transformatie en de rol van technologie binnen jouw sector. We verzamelen en duiden actuele statistieken die jouw bedrijf in de loop van de tijd zullen helpen groeien en bloeien.

KIJKEN NAAR DE TOEKOMST IS CRUCIAAL

Technologische ontwikkelingen en innovaties die impact hebben op jouw organisatie worden continu gemonitord, zodat je op tijd kunt reageren. Het begrijpen van deze ontwikkelingen en het implementeren van nieuwe innovaties kost veel tijd.

Te laat reageren kan echter grote gevolgen hebben. In veel sectoren zien we nu al dat nieuwe technologieën of innovatieve aanbieders een product of dienst overbodig maken of leiden tot verlies van marktaandeel.

Bovendien mislukken veel kostbare innovaties als gevolg van onvoldoende toegang tot relevante informatie. Zorg ervoor dat dit jou niet overkomt.

Heb je interesse in de toekomst van jouw organisatie?

Zullen we een (online) brainstormsessie inplannen?