Intelligence

Wereldwijd zijn innovatieve bedrijven, startups, wetenschappers en specialisten bezig met de vooruitgang binnen jouw sector of werkgebied.

We begrijpen dat het ingewikkeld is deze informatie te ontdekken en te analyseren. Daarom neemt Trendforce Foresight+ dit van je over.

Trends

Cases

Startups

Ecosystemen

Toekomstvisies

Statistieken

ORGANISATIES DIE VOORUIT KUNNEN DENKEN, KUNNEN BETER GEBRUIKMAKEN VAN DE SNELLE SOCIALE EN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN.

HRM Trends

We analyseren vele technologietrends die binnen jouw sector of specifieke werkgebied spelen. We bestuderen de stand van zaken van bijvoorbeeld robots, kunstmatige intelligentie, blockchain, 3D printing en vele andere trends die impact hebben op jouw organisatie.

Met deze kennis kun je de juiste visie ontwikkelen, beslissingen nemen of waardevolle samenwerkingen aangaan.

HRM CASE STUDIES AND EXPERIMENTS

Ook analyseren we cases en experimenten van organisaties in jouw sector of werkgebied. Die geven inzicht in de wijze waarop men omgaat met innovaties.

We kunnen leren van successen en mislukkingen van anderen. Dit bespaart onnodige kosten en levert een hogere verandersnelheid op.

HRM Startups, organisaties en ecosystemen

De organisatie van de toekomst is een ecosysteem. Innovaties ontvang je van specialisten buiten de organisatie en misschien wel van buiten de landsgrenzen.

Startups, innovatieve bedrijven en wetenschappers leveren een bijdrage aan jouw toekomst. Je ontvangt inzicht in startups, innovatieve organisaties en universiteiten van wie je kunt leren en waarmee je kunt samenwerken.

Toekomstvisies voor HRM

Wetenschappers, specialisten, trendwatchers, futuristen en leiders wereldwijd delen hun voorspellingen en analyses met betrekking tot de toekomst.

We zetten ze voor je op een rij en voorzien ze van uitleg en context. De ‘optelsom’ van waardevolle voorspellingen en analyses geven richting en houvast.

HRM Statistieken

Er wordt voortdurend internationaal onderzoek gedaan naar belangrijke kwesties die nu spelen.

Denk aan de economie, innovaties, transformatie en de rol van technologie binnen jouw sector. We verzamelen actuele statistieken die we voor je analyseren en duiden.

HRM VERANDERT IN SNEL TEMPO

Technologische ontwikkelingen en innovaties die impact hebben op de organisatie worden voortdurend gemonitord, zodat organisaties tijdig kunnen reageren. Er is veel tijd nodig om deze ontwikkelingen te begrijpen en toe te passen.

Te laat reageren kan grote gevolgen hebben. In veel sectoren zien we nu al dat nieuwe technologieën of een innovatieve aanbieder een product of dienst overbodig maken of zelfs een markt wegkapen. Ook falen veel kostbare innovaties omdat de juiste informatie ontbreekt.

Zorg ervoor dat jou dit niet overkomt.

Heb je interesse in de toekomst van jouw organisatie?

Zullen we een (online) brainstormsessie inplannen?