Afvalwater biedt robots belangrijke data over de gezondheid van onze steden

Rioolwater is een rijke en nog niet eerder geraadpleegde bron van data over de gezondheid van onze steden. Om het afvalwater te analyseren en daar bruikbare inzichten uit te filteren heeft de Amerikaanse startup Biobot Analytics een robot ontwikkeld ter grootte van een stuk handbagage.

De machine gaat de riolen in om onder andere het gebruik van opioïden op buurtniveau te meten. Ook kan het mogelijk markers voor bepaalde ziekten of virussen herkennen. Mariana Matus en Newsha Ghaeli, de oprichters van de startup, leggen uit dat hun product gemeenten kan helpen bij het nauwkeuriger bepalen waar publieke financiering naartoe moet. In mei 2018 heeft Biobot Analytics $2,5 miljoen aan investeringen binnengesleept waarmee het bedrijf de technologie verder kan ontwikkelen en nieuwe klanten aan kan trekken.